Do nhu cầu mở rộng, blog baconsoi.info cần tuyển thêm thành viên với nội dung như sau:

… updating …