Bệnh thường gặp

8 hiểu lầm tai hại về tình dục an toàn 8 hiểu lầm tai hại về tình dục an toàn
Trong thời đại mà việc “ăn cơm trước kẻng” đã cởi mở hơn rất nhiều lần, chuyện “yêu” cũng được công khai quan tâm hơn. Tuy nhiên, ở Việt Nam vấn đề tình dục an toàn vẫn chưa được phổ cập một cách đúng đắn và rộng rãi. Vì vậy, từ xưa đến nay vẫn có 8 hiểu lầm vô cùng tai hại về tình dục thế nào là an[...]